SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Pilipinong manggagawa naki-isa sa mga manggagawa sa buong mundo para mas pinabuting kalagayan sa trabaho


Mahigit isang libong trade unionits ang nag tipon sa Melbourne para sa ika-limang ITUC World Congress.


share
 2022-12-02  12m