Radio Warroza Pszczele Wieści

Podkast popularyzujący wiedzę o pszczołach oraz faunie towarzyszącej (stąd nazwa), pszczelarstwie, owadach, biologii, ewolucji, ekologii. Także nieco filozofii przyrody. Głównie wywiady, ale także relacje, reportaże, eseje dźwiękowe. Podkast wystartował na początku 2019 roku. Nazwa podkastu nawiązuje do aktualnie najbardziej znanego pasożyta pszczół. www: warroza.pl

https://castopod.warroza.pl/@radiowarroza

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 53m. Bisher sind 100 Folge(n) erschienen. Dieser Podcast erscheint alle 11 Tage.

Gesamtlänge aller Episoden: 4 days 7 hours 18 minutes

subscribe
share


episode 99: Międzynarodowe Kodeksy Dobrych Praktyk Pszczelarskich


Zalecenia obejmują ochronę siedlisk, zmianę praktyk rolniczych, wykorzystanie lokalnych pszczół, zintegrowane zarządzanie dręczem oraz poparcie dla wspólnot pszczelarskich, a nie indywidualnego działania na własną rękę...


share
   54m
 
 

episode 98: Miód a cholesterol, pszczelarstwo wędrowne zaburza sieci zapyleń, użyteczności pszczelarstwa


 1. 1:45 Wpływ miodu na profil lipidowy: przegląd systematyczny i metaanaliza kontrolowanych badań klinicznych
 2. 9:25 Pszczoły miodne zaburzają strukturę i funkcjonalność połączeń rośliny – zapylacze
 3. 21:30 Rola pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług: powiązanie między użytecznością środowiskową, społeczno-ekonomiczną i społeczno-kulturową

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 019...


share
   36m
 
 

episode 97: Miejskie i jadalne owady, ciało tłuszczowe młodej matki


 1. 3:35 Ekologia i ochrona owadów na obszarach miejskich: przegląd
 2. 22:30 Globalny atlas owadów jadalnych: analiza
 3. 35:25 Obraz morfologiczny ciała tłuszczowego młodych matek nieunasiennionych

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 017. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“.

 • strona: warroza.pl
 • wsparcie: tutaj


share
 April 21, 2024  37m
 
 

episode 96: Odkrywca drecza w Polsce - Stanislaw Różyński


Gościem podkastu jest Stanisław Różyński pszczelarz senior, który pierwszy zgłosił obecność roztocza dręcza pszczelego w Polsce 15 maja 1980 r. Zauważył osłabienie pszczół w ulach swojego przyjaciela i po zbadaniu znalazł roztocza przypominające Varroa na owadach. Próbki zawiózł do weterynarza i po ich potwierdzeniu poinformował o tym Instytut Weterynaryjny w Puławach...


share
 April 8, 2024  29m
 
 

episode 95: Jakość polskich produktów pszczelich, mapa mózgu owada, dzika pszczoła miodna


 1. Charakterystyka substancji zanieczyszczających produkty pszczele pochodzenia polskiego oraz ocena ryzyka w kontekście nowotworów 01:50
 2. Konektom mózgu larwy muszki owocowej 13:30
 3. Zagęszczenie dzikiej pszczoły miodnej Apis mellifera w koloniach na całym świecie 24:00

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 017...


share
 April 7, 2024  40m
 
 

episode 94: O hodowli czarnej pszczoły Kampinoskiej - David Lutz (archiwum)


We wrześniu 2017 r. nagrałem rozmowę z Panem Davidem Lutz’em. Twierdził, że był wtedy ostatnim hodowcą ciemnej pszczoły Apis mellifera mellifera linii Kampinoskiej. Od lat selektywnie hodował te pszczoły pod kątem cech takich jak odporność na Warrozę i długowieczność. W rozmowie omawiał historię tej linii pszczół. Wyjaśniał swoje metody, takie jak hodowla tylko z rodzin, które przetrwają zimę...


share
 April 5, 2024  1h1m
 
 

episode 93: Analiza pyłkowa - Dariusz Teper


Specjalista palinologii, a szczególnie analizy miodu i produktów pszczelich dr Dariusz Teper, omawia trudności związane z analizą różnych rodzajów miodu w Polsce. Zmiana krajobrazu rolniczego spowodowała powstanie nowych odmian miodu, takich jak miód z mniszka lekarskiego. Mój gość zauważa jednak, że realnie miód odmianowy mniszkowy występuje bardzo rzadko. W rozmowie poruszamy także potencjał analizy zawartości pyłku pierzgi oraz ziaren pyłku znalezionych w próbkach paleontologicznych...


share
 April 1, 2024  13m
 
 

episode 92: Międzygatunkowa nosema, zapylające drony i neonikotynoidy w Polsce


 1. 2:55 Kontrastowe skutki pszczelarstwa i użytkowania gruntów na sieci roślin i zapylaczy oraz występowanie patogenów w śródziemnomorskich ekosystemach półsuchych
 2. 11:40 Autonomiczny system zapylania wykorzystujący drony i sztuczną inteligencję do zastąpienia pszczół w uprawie pomidorów szklarniowych...


share
 March 24, 2024  34m
 
 

episode 91: Problemy polskiego pszczelarstwa - Piotr Skorupa


Pszczelarz, społecznik i były prezes Stowarzyszenia Polanka, zwraca uwagę na wyzwania stojące przed pszczelarzami w Polsce. Podkreśla on potrzebę wprowadzenia nowych przepisów w celu ochrony pszczelarzy z wieloletnim stażem na tym samym terenie oraz rozwiązania trudności w uzyskaniu finansowania i udowodnienia zatrucia uli pestycydami...


share
 March 23, 2024  1h12m
 
 

episode 90: Stanowisko w sprawie protestów pszczelarzy


Stanowisko w sprawie udziału pszczelarzy w bieżących protestach rolniczych w związku z formą i hasłami obecnymi na protestach. https://pszczelarstwo.pl.eu.org/

0:55 List 11:00 Mój komentarz subiektywny

 • strona: warroza.pl
 • wsparcie


share
 March 16, 2024  16m