SABSCAST (Sabeena Karki)

Podcast by SABSCAST (Sabeena Karki)

http://www.sabscast.com/

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 33m. Bisher sind 540 Folge(n) erschienen. .

Gesamtlänge aller Episoden: 11 days 17 hours 47 minutes

subscribe
share

share   9m
 
 

प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको ५ इच्छाहरू!


प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको ५ इच्छाहरू! तपाईंका पनि…


share   10m
 
 

यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो, माघ ८, २०७७


-वैज्ञानिकका अनुसार कसैलाई न्यानो अँगालो हाल्दा श…


share   53m
 
 
share   9m
 
 
share   14m
 
 
share   6m
 
 
share   9m
 
 

यस्ता संकेत तपाईं सही व्यक्तिसंग हुनुहुन्छ सम्बन्ध कठीन भएतापनि !


यस्ता संकेत तपाईं सही व्यक्तिसंग हुनुहुन्छ सम्बन्…


share   10m
 
 
share   13m
 
 

सोचको शक्ति: सोच बदलौं, जीवन बदलिनेछ


सोच बदलौं जीवन बदलिनेछ! विज्ञानले पुष्टि गरेको रि…


share   7m