SABSCAST (Sabeena Karki)

Podcast by SABSCAST (Sabeena Karki)

http://www.sabscast.com/

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 29m. Bisher sind 607 Folge(n) erschienen. Alle 2 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts.

Gesamtlänge aller Episoden: 12 days 20 hours 34 minutes

subscribe
share

share   8m
 
 
share   21m
 
 
share   10m
 
 

जसले तपाईंलाई साँचो माया गर्छ, उसले यी ५ कुरा पक्का गर्छ गर्नेछ ||


हामी सामाजिक संजालमा यता भेट्न सक्छौं है: www.fac…


share   7m
 
 
share   13m
 
 
share   7m
 
 

यो माया भन्ने चीज कस्तो कस्तो, असार २४, २०७८


-पार्टनरसँगको सम्बन्ध कति निकट छ (love game) -१२३…


share   48m
 
 
share   13m
 
 
share   15m
 
 
share 2021-06-27  12m