SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 8m. Bisher sind 2549 Folge(n) erschienen. Dieser Podcast erscheint alle 0 Tage.

Gesamtlänge aller Episoden: 15 days 17 hours

subscribe
share

US House speaker announces impeachment charges - Ipinahayag ng mababang kapulungan ng Kongreso ng Amerika, ang habla sa impeachment ni Pangulong Trump


Charges to impeach the United States President Donald Trump for abuse of power could be laid before the end of the year.

-

Maaring ilabas ng Kongreso ang mga habla para sa impeachment ni Pangulong Donald Trump ng Amerika, na mula sa kanyang pang-aabuso ng kapangyarihan, bago matapos ang katapusan ng kasalukuyang taon.


share 2019-12-10  4m
 
 

President Duterte promises quick release of funds for Bicol's rehabilitation - Pangulong Duterte pinangako ang mabilis na paglabas ng pondo para sa rehabilitasyon ng Bicol


President Duterte was in Legazpi City to personally assess the areas typhoon-affected areas. The President has asked government agencies to submit their assessment reports to enable the quick allocation and release of funds needed for rehabilitation 

-

Sa naganap na pagbisita ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Legaspi City kahapon personal niyang tingnan ang sitwasyon at inalam ang mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyo.


share 2019-12-06  4m
 
 

A Perth hotel is offering a 'digital detox' package to guests - Hotel sa Perth nag-aalok ng 'digital detox' sa mga bisita


A hotel in Perth is offering a ‘digital detox’ package, where guests hand over their electronic devices for a minimum of 12 hours starting at 7 in the evening until 7 in the morning to give them a break from the screen.

-

Isang hotel sa Perth ang nag-aalok ng 'digital detox' package kung saan ibibigay ng mga bisita ang kanilang mga electronic device ng hindi bababa sa 12 oras simula alas siyete ng gabi hanggang alas siyete ng umaga.


share 2019-11-20  8m
 
 

But first, dessert: Couple introduces Filipino food to Australia through halo-halo - Pinapakilala ng mag-asawa ang pagkaing Pinoy sa Australya gamit ang halo-halo


While the likes of dinuguan and sisig may be daunting for one trying Filipino food for the first time, a Sydney couple has found that iced desserts may just be the soft introduction to the cuisine others can get on-board with.

-

Habang ang dinuguan at sisig ay nakakabahala para sa mga susubok sa pagkaing Pinoy sa unang pagkakataon, may mag-asawa sa Sydney na nakadiskubre na ang iced desserts ang soft introduction sa pagkain na magugustuhan ng marami.


share 2019-11-03  10m
 
 

Infrastructure agency: More sorting into more bins means better recycling - Paghiwalay ng basura, mas mabuting paraan ng pag-recycle


Some Australians could be separating rubbish into up to six bins, under recommendations from an infrastructure advisory body.

-

Maari nang maghiwalay ang ilang Australyano ng kanilang basura sa halos anim na lalagyan, sa ilalim ng rekomendasyon ng lupong tagapayo ng imprastraktura.


share 2019-10-22  4m
 
 

Panelo accepts public transport challenge


Presidential Spokesperson Salvador Panelo has accepted the 'commute challenge' and traveled to work using public transport. He said he will travel to Malacanang Palace using the LRT and jeepney.


share 2019-10-11  4m
 
 

$200 million boost announced for WA public schools - $200 milyon na dagdag para sa mga pampublikong paaralan sa WA


Public schools across Western Australia will benefit from a $200 million maintenance package, creating more than 3,000 jobs.

-

Makaka-benepisyo ang mga pampublikong paaralan sa buong Western Australia mula sa isang maintenance package na nagkakahalaga ng $200 million at magbibigay din ng mahigit tatlong libong trabaho.

 


share 2019-09-26  9m
 
 

#ClimateStrike: Who will fight for the environment? - #ClimateStrike: Sino ang nakikipaglaban para sa kapaligiran?


While thousands of students rally across Australia calling for faster action to fight climate change, this Filipino scholar is showing her support by championing sustainable development. Her aim is to bridge the gap between tackling environmental problems and policy-making...


share 2019-09-19  12m
 
 

How to set up meetup groups online? - Paano bumuo ng mga grupo na maaaring makatagpo online?


We’re living in an ever more isolated society with one in four older Australians living alone.

-

 Isa sa apat na matandang Australyano ay namumuhay na mag-isa, malayo sa mga kaibigan o kamag-anak nila. 


share 2019-09-15  7m
 
 

Pressure on self and future uncertainty causes student stress - Presyur sa sarile at pangamba sa kinabukasan, nagdaragdag ng stress sa mga estudyante


Almost two thirds of young people are experiencing worrying levels of exam stress, and one in 10 are suffering from extreme stress when completing testing. 

-

Halos dalawang ikatlong bahagi ng mga nakakabatang tao ang dumaranas ng mataas na lebel ng stress sa pagkuha ng eksamen, at isa sa sampu ang may malaking problema kapag kumukuha ang eskamen


share 2019-09-10  3m