Radio Warroza Pszczele Wieści

Podkast popularyzujący wiedzę o pszczołach oraz faunie towarzyszącej (stąd nazwa), pszczelarstwie, owadach, biologii, ewolucji, ekologii. Także nieco filozofii przyrody. Głównie wywiady, ale także relacje, reportaże, eseje dźwiękowe. Podkast wystartował na początku 2019 roku. Nazwa podkastu nawiązuje do aktualnie najbardziej znanego pasożyta pszczół. ;) www: warroza.pl

https://castopod.warroza.pl/@radiowarroza

subscribe
share


episode 67: Neokartezjanizm w etologii 4/4


Kacper Jerzy Piwowarek mówi o dwóch biegunach mechanistycznych interpretacji zachowania się organizmów i fałszywej dychotomii: z jednej strony gloryfikacji programowania genetycznego, a z drugiej strony gloryfikacji wpływu cech nabytych przez środowisko. Według niego spójnym wyjściem z tego neokartezjańskiego podejścia jest koncepcja motywacji w reakcji na eustres i dystres w obrębie umweltu organizmu.

Wynikiem tych rozważań jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy uzasadnienie zachowań organizmów przez mechanistyczny opis działania - tylko poprzez maszynowy automatyzm - jest wystarczające do zrozumienia ich reakcji. Z drugiej strony zastanawiamy się czy wyodrębnianie zachowań tzw. wynikających z “rozumu” (szczególnie u organizmów zaliczanych do ludzi) jako przeciwieństwo zachowań motywowanych tzw. “sercem” ma w rzeczywistości rację bytu?

  1. 01:50 Filozofia Kartezjusza
  2. 20:54 Mechanicyzm a genocentryzm
  3. 33:46 Mechanicyzm a behawioryzm
  4. 46:22 Eustres i dystres w obrębie umweltu
  5. 59:23 Czy organizmy to automatyczne maszyny?
  • strona: warroza.pl
  • wsparcie


fyyd: Podcast Search Engine
share
 August 13, 2023  1h21m