SBS Hmong - SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

subscribe
share

Cov xwm txheej tawg muaj ceem heev ntawm teb chaws Lebanon


Yog tim dab tsi thiaj muaj ib cov xwm txheej tawg muaj ceem heev ntawm teb chaws Lebanon lub tuam ceeb Beirut?


share 2020-08-05  6m