SBS Hmong - SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

subscribe
share

Xovxwm limtiam 2020.08.06


Donald Trump tsis kam lees tias muaj pej xeem America kis kab mob coob tshaj plaws hauv ntiaj teb yog piv ua feem pua, Spain tus huab tais khiav tawm teb chaws, Suav tseem xav kom Meskas thiab Suav muaj kev sib raug zoo rau kev nom tswv, Russia npaj kom tau cov tshuaj COVID-19 vaccine los siv rau lub 10 hli ntuj 2020 no.


share 2020-08-07  19m