SBS Hmong - SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

subscribe
share

Muaj neeg xav yuav tej khoom tsim hauv teb chaws Australia siv ntau ntxiv


Vim li cas thiaj muaj neeg xav yuav tej khoom tsim hauv teb chaws Australia los siv rau lub caij muaj kab mob coronavirus sib kis thoob ntuj?


share 2020-08-09  8m