Çok Değişik Masallar

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Pireler berber iken, develer tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Sistemle problemi olan sıradan birinin öylesine konuşmaları, bir şey bekleme yani. Gündem, Sosyal Medya, Kültür, Hayat, Siyaset, Teknoloji ne ararsan var. https://cokdegisikmasallar.com

https://cokdegisikmasallar.com/

subscribe
share


episode 7: Konu?uyorum Öyleyse Var?m


Son zamanlarda sürekli kulland???m?z kal?p bir laf var hani. "Bilen de konu?uyor bilmeyen de" diye. Bu bir hay?flanma gibi asl?nda ama alt?nda a?a??lama ifadesi de bar?nd?yor. Elbetteki günümüzde özellikle her duydu?umuz habere, bilgiye körü körüne inanamamak laz?m o ayr?, ama yine günümüzde bu ö?renilmi? bilgiyi süzgeçten geçirip do?rulama yapacak ayg?tlar ne yaz?k ki bilgiyi da??tanlar kadar  ço?alm?yorlar, 3 5 tane do?rulama ayg?t? bulabilirseniz iyisiniz. Bu da büyük sorunlar? beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi  yanl?? veya çarp?t?lm?? bilginin saniyeler içerisinde do?rulanmadan kitlelere yay?lmas? ve tüketilen o bilginin daha sonraki zamanlarda bir teyit mekanizmas?ndan geçse dahi hatta ço?u zaman do?rulanmasa bile insanlar?n ilk okuduklar? haliyle ak?llarda kalmas?. Bu büyük bir sorun evet.


share
 2022-06-24  15m