Çok Değişik Masallar

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Pireler berber iken, develer tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Sistemle problemi olan sıradan birinin öylesine konuşmaları, bir şey bekleme yani. Gündem, Sosyal Medya, Kültür, Hayat, Siyaset, Teknoloji ne ararsan var. https://cokdegisikmasallar.com

https://cokdegisikmasallar.com/

subscribe
share


episode 10: Elon Musk Dahi mi Yoksa Troll mü?


Elon Musk’?n çal??anlar?ndan birini hamile b?rakmas? ve ergen bir sosyopat gibi "Nüfus krizine yard?m etmek için elimden gelenin en iyisini yap?yorum. Sürekli azalan bir do?um oran?, medeniyetin ?imdiye kadar kar??la?t??? en büyük tehlikedir." demesi, babas? Erol Musk'?n üvey k?z?ndan olan 2. çocu?u, Donald Cline adl? adam?n kendi spermlerini a??lad??? ma?dur çocuklar?n Netflix'deki DNA testi ile ilgili dikkat çeken belgeseli "Our Father", Amerika Eski Ba?kan? Donald Trump'?n Truth Social platformunda "Elon Musk kaza yapan sürücüsüz elektrikli araçlar?, hiçbir yere gidemeyen roketleri için Beyaz Saray'a gelip bunlarla ilgili benden yard?m istedi?inde ona 'Diz çök ve yalvar' deseydim yapard?." aç?klamas?, kripto para manipülatörü, Doge Coin babas?, Tesla CEO'su, son Trump dü?man?, gerçek hayattaki Lex Luthor Elon Musk'?n twitter üzerinden sürekli al?yorum alm?yorum, al?yorum alm?yorum diye aç?klamalar yapmas?, Japonya’daki suikast, Arjantin’deki olaylar, Sri Lanka’da saray?n bas?lmas? ve daha fazlas?.


share
 2022-07-20  21m