Dweud y gwir yn blaen: straeon mabwysiadu

Yn y podlediad mabwysiadu hwn, mae grŵp o fabwysiadwyr yn siarad â'i gilydd am eu profiadau - o'r camau cyntaf i gefnogaeth ôl-fabwysiadu.Nid oedd unrhyw un yn adnabod ei gilydd cyn y recordiad ond o fewn eiliadau bydd fel gwrando ar hen ffrindiau'n siarad. Maen nhw'n chwerthin gyda'i gilydd, maen nhw'n crio gyda'i gilydd.I ddarganfod mwy am fabwysiadu gyda'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, gallwch:Ddilyn ni @nas_cymru a @nationaladoptionserviceCysylltwch â ni adoptcymru.com

http://adoptcymru.com/podlediad

subscribe
share


Yr asesiad


Yn yr ail bennod, mae ein mabwysiadwyr yn trafod eu profiadau o gael eu hasesu a’r broses gymeradwyo. Maen nhw'n sôn am y pwysigrwydd o sefydlu perthynas gadarn gyda’ch gweithiwr cymdeithasol- a pheidio mynd mewn panig i lanhau'r tŷ! Bydd y sgwrs...


share
 2020-10-18  29m
 
 

Cyfarfod â'n mabwysiadwyr


Yn y bennod gyntaf fe ddown i i gwrdd â'n mabwysiadwyr wrth iddyn nhw ddod i nabod ei gilydd dros baned rhithiol! Maen nhw'n sôn am eu rhesymau dros fabwysiadu ac fe fyddwn yn dilyn eu hynt a'u helynt wrth iddyn nhw wynebu rhai o ragdybiaethau...


share
 2020-10-14  27m
 
 

Dweud y gwir yn blaen


Yn y gyfres gyntaf o'n podlediad Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu, mae grŵp o fabwysiadwyr o bob rhan o Gymru yn rhannu eu profiadau gyda'i gilydd - o'r camau cyntaf i gefnogaeth ôl-fabwysiadu.


share
 2020-10-07  1m