SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 8m. Bisher sind 4998 Folge(n) erschienen. .

Gesamtlänge aller Episoden: 31 days 16 hours 35 minutes

subscribe
share


Sister Pat Fox can stay: DOJ - Sister Pat Fox maaaring manatili: DOJ


The Philippines justice department has overturned an order for the deportation of Australian nun Sister Patricia Fox, determining the cancellation of her missionary visa was without legal basis.

Image: Sister Patricia Fox (AAP)

 

-

Binaliktad ng Kagawaran ng Katarungan ng Pilipinas ang kautusan na ipatapon ang Australyanong madre na si Patricia Fox, at sinabing ang pag-kansela ng kanyang missionary visa ay walang kinakapitan sa batas...


share
 June 19, 2018  4m
 
 

Bernadette Romulo says goodbye to her Aussie son? - Bernadette Romulo, tunay na "paalam" na sa kanyang anak na Aussie?


It has been a harrowing battle for the Brisbane-based mother of three Bernadette Romulo to remain in Australia, but now she prepares herself to say goodbye to her eight-year-old Australian son as the order for her and her two daughters to leave the country is now final...


share
 June 17, 2018  6m
 
 

Filipino mother ordered to leave the country next month - Ang single-mum ay inatasan nang umalis ng bansa sa susunod na buwan


Brisbane-based mother of three Bernadette Romulo will be separated from her eight-year-old son indefinitely as she and her two daughters are being ordered to leave the country next month.

-

Si Bernadette Romulo, ina ng tatlong magkakapatid na nakabase sa Brisbane ay mahihiwalay na nang tuluyan sa kanyang walong taong-gulang na anak, dahil siya at ang kanyang dalawang anak na babae ay naatasan nang umalis sa bansa sa susunod na buwan.

 


share
 June 8, 2018  8m
 
 

Most Perth councils set rate hikes above inflation


Perth Report: Buod ng mga pinaka-huling balita sa estado hatid ni Cielo Franklin

Larawan: mga gusali sa  Perth (AAP)


share
 June 7, 2018  9m
 
 

Escalante Report: Sr Patricia Fox, ordered to leave the Philippines - Escalante Report: Sr Patricia Fox, inatasan nang umalis ng Pilipinas


Australian nun, Sr Patricia Fox ordered to leave the Philippines by May 25, Friday after her appeal to remain in the country was denied.

-

Australyanang madre na si Sister Patricia Fox naatasan nang paalisin ng bansa ngayong ika-25 ng Mayo matapos mabigo sa kanyang apila na manatili sa Pilipinas.


share
 May 25, 2018  4m
 
 

Pagboboluntaryo, pagtulong sa kapwa habang nakakahanap ng katuparan para sa sarili: Ria Alcedo


"I feel a sense of achievement whenever I volunteer, it greatly improves my self-esteem and self-confidence," ang pagbahagi ng mag-aaral at boluntaryo na si Ria Alcedo tungkol sa mga benepisyo ng boluntaryong pagtulong sa kapwa.


share
 May 20, 2018  6m
 
 

Filipino mother and Aussie son divided by immigration decision - Pilipinang ina at anak na ipinanganak sa Australya mahihiwalay sa pasya ng imigrasyon


A Filipino mother and her Australian-born son could be torn apart  today after her application for residency was rejected by the immigration office.

Image: Bernadette Romulo and son Giro. (SBS)

 

-

Isang Pilipinang ina at kanyang anak na ipinanganak sa Australya ay maaaring mahiwalay ngayong araw pagkatapos ang visa iya para sa permanent residency ay tanggihan ng upisina ng imigrasyon.

 

larawan: Si Bernadette Romulo at anak na  Giro...


share
 May 8, 2018  4m
 
 

Pinoy-Aussie priest shares his views on Sr Pat - Isang paring Pinoy-Aussie ibinahagi ang kanyang pananaw kay Sr. Pat


Last week, the Philippine government had revoked the visa of Sister Patricia Fox, a missionary who lived in the Philippines for twenty-seven years, after her alleged involvement in the political activities in the country...


share
 May 4, 2018  9m
 
 

Escalante Report - Escalante Report


Boracay is now closed to tourists and is set to undergo rehabilitation for the next six months.

-

Boracay sinara na sa mga turista simula 26 ng Abril para sumailalim sa rehabilitasyon sa susunod na anim na buwan


share
 April 27, 2018  6m
 
 

Homelessness among youth, risky and at times painful to see - Kawalan ng tirahan ng mga kabataan, mapanganib at minsa'y masakit na makita


General Manager Hank Jongen from the Department of Human Services (DHS) said it is important to 'raise awareness of young people at risk of homelessness or who are experiencing homelessness...


share
 April 21, 2018  6m