#ważne

Prawa człowieka, klimat, ekonomia, nierówności, wykluczenie, zdrowie psychiczne, system, przemiany. Być może nie masz czasu o tym czytać. Dla mnie poznawanie tematów społecznych przez kilka lat było pracą. Robię to do tej pory. Szukam, słucham, poznaję ludzi i ich problemy. To czego się dowiem - teraz przekazuję dalej w podcaście. Głównymi bohaterami odcinków są aktywiści, badacze, samorzecznicy_czki oraz inne doświadczone osoby, które wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę przez nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Pokazują rozwiązania, odpowiadają na nasze wątpliwości i pytania dlaczego? po co? i co dalej?

https://waznepodcast.captivate.fm

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 51m. Bisher sind 55 Folge(n) erschienen. Dieser Podcast erscheint alle 9 Tage.

Gesamtlänge aller Episoden: 1 day 22 hours 58 minutes

subscribe
share


episode 11: Dobrze zaprojektowane miasto, czyli jakie? - odpowiada Magdalena Milert (@pieing)


?eby nikogo nie wyklucza?, miasto musi odpowiada? na potrzeby dziesi?tek tysi?cy osób. I tych, których nie sta? na zakup mieszkania, i osób z ograniczeniami ruchowymi, i wszystkich, którzy nie poruszaj? si? samochodami z punktu A do punktu B, i osób starszych i m?odszych, i wielu innych grup, o których nie pomy?la?am w pierwszej chwili. Jak to zrobi?? W jaki sposób takie przyjazne miasta powstaj?? Opowiada o tym Magdalena Milert, absolwentka Politechniki ?l?skiej. Architektka, urbanistka...


share
 2022-04-05  55m
 
 

episode 12: Dezinformacja i fake newsy zostaną z nami na długo


Dezinformacja i fake newsy to nie są pojęcia, które pojawiły się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Ale w ostatnim czasie jest o nich zdecydowanie dużo, dużo głośniej w mainstreamowych mediach i w społecznej świadomości. W sieci mamy bowiem kolejny front - front informacyjny. Ogromną prace w walce z fałszywymi informacjami wykonuje m.in. Stowarzyszenie Demagog, zrzeszające fact-checkerów i innych ekspertów zajmujących się weryfikacją informacji...


share
 2022-04-29  1h2m
 
 

episode 13: Grupa Zasoby znalaz?a noclegi dla ponad 5,5 tysi?ca osób


Jest taka grupa, która 24 lutego sta?a si? jedn? z wa?niejszych na polskim Facebooku. Znalaz?o si? na niej 35 tysi?cy osób, które swoje mieszkania, domy i pokoje postanowi?y udost?pni? osobom uciekaj?cym przed wojn?. Jedn? z osób, które stoj? za tym ca?ym niesamowitym przedsi?wzi?ciem wspieraj?cym w znalezieniu noclegu, czyli za Grup? Zasoby, jest Zofia Jaworowska. Zofia zgodzi?a si? zrobi? w podca?cie podsumowanie tego, co dzia?o si? w Zasobach do zako?czenia akcji...


share
 2022-05-13  49m
 
 

episode 14: "Bez wstydu. Sekspraca w Polsce" - rozmowa o ksi??ce


W dzisiejszym odcinku b?dzie o temacie, który bardzo ?atwo ubra? w sensacyjne nag?ówki, wyrz?dzaj?c du?? szkod? wielu osobom. Na szcz??cie znalaz?a si? osoba, która postanowi?a odrzuci? ró?ne funkcjonuj?ce w naszym spo?ecze?stwie tabu, przekonania, uprzedzenia oraz stereotypy i napisa?a rzeteln? ksi??k? o pracy seksualnej w Polsce. Jedno has?o - praca seksualna, a zawiera w sobie tyle w?tków, tyle tematów, ?e mia?am poczucie, ?e nasza rozmowa z Karolin? Rogask? mog?aby trwa? i trwa?...


share
 2022-06-02  56m
 
 

episode 15: "The Pink Line" and the world's queer frontiers - interview with Mark Gevisser


This time we will talk about queerness. Sometimes, when I think about the situation of the LGBTQIA+ community in Poland and around the world, I feel that I'm totally lost in it. That I no longer know what's going on, where we're going, how to explain it, what it used to be, nor do I know how to put Poland in a broader context because Poland is my everyday life, so additionally my emotions are super present here...


share
 2022-08-08  52m
 
 

episode 16: Streetworking pomaga młodym, którzy nie mogą sięgnąć po pomoc


W ostatnim czasie szczególnie istotny jest dla mnie temat wsparcia młodych osób. I nie chodzi tu tylko o szeroko omawiany, ale wciąż nierozwiązany problem kryzysu polskiej psychiatrii dziecięcej. Dziś porozmawiam z organizacją, która zajmuje się właśnie wsparciem młodych - Stowarzyszenie Program STACJA. Wśród ich działań jest http://m.in (m.in). streetworking - coś, co brzmi na super potrzebne, ale jednocześnie nie aż tak powszechnie w naszym społeczeństwie znane...


share
 2022-08-17  57m